ПАРИ-ЕКСПЕРТ

ПАРИ-ЕКСПЕРТ- ERP® се състои от следните модули Доставки, Производство, Продажби, Анализ и Финанси.
    ERP системата е разработена и се поддържа в съответствие с българското и международното законодателство. Всички модули са разработени за лесно и удобно ползване, с предоставяне на помощ, където това е необходимо, като успоредно с това се постига максимална точност и подробност при обработка на данните.
    Системата работи на принципа на обработка и създаване на документите в основните отдели на фирмата и автоматичното им насочване към всички останали отдели до крайната им обработка в модул Финанси и Анализ.
    Модул Финанси се използва при обучението на студентите от Стопанска Академия гр. Свищов и УНСС София. ЕДК Софт ООД съвместно с партньори извън страната работи по адаптирането на ПАРИ-ЕКСПЕРТ ERP за международния пазар.

Може да изтеглите демо-версия на програмите от http://www.edksoft.com/download.html
Препоръчваме преди изтегляне на Демо да се свържете с нас с цел по-добро и прецизно настройване на системата.

Програмен модул2.X3.X/CS
  ФинансиFree60,00
    ДДС150,00240,00
    Работа с много фирми150,00300,00
    Годишни счетоводни отчети50,00180,00
    Вторични документи350,00700,00
    Многоезичност120,00360,00
  Производство240,00420,00
  Продажби180,00420,00
  Доставки350,00900,00
    Заявки и поръчки180,00420,00
    Нормативи180,00420,00
    Плащания180,00270,00
    Печат под DOS100,00210,00
  ДА и Амортизации200,00360,00
  Гаранционна поддръжка (1 година) *Една минимална работна заплата

    Всички посочени цени са в BGN за едно работно място. За инсталиране на всяко допълнително работно място се заплаща такса в размер на 20% от таксата за закупените модули. За внедряване, консултации и обучение на място се заплащат по 40 лева на час или 150 лева на ден плюс командировъчни разходи
    * Обект на гаранционната поддръжка са актуализации на програмните модули свързани с промени в законодателство. При първоначална покупка на модул Финанси в цената задължително се включва една гаранционна такса.