В EJ Arfa – ТРЗ и личен състав са достъпни за ползване новите бланки на справките по чл. 45, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Във версията от 20.01.2020 г. на EJ ARFA – „Персонал и ТРЗ“ са достъпни за ползване новите обработки на данните за годишните доходи от трудови правоотношения и бланките на справките по чл. 45, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, произтичащи от изисквания на чл. 73 от ЗДДФЛ.