Нова функция в EJ Cota – Счетоводство – Справки по падежи

Справка за задълженията по падежи

Налична е нова полезна функция за проследяване на вземанията и задълженията по падежи на документите. Функцията дава подробна информация вземанията/задълженията по партньори, документи, дата на документа и дата на падеж. Изключително полезна е за фирми, които работят с отложено плащане с голям документооборот или за фирми, които ползват факторинг от банки или други финансови предприятия за авансиране на фактури. С тази справка може ефективно да се планират вземанията и задълженията на дружеството с цел по-добро управление на оборотните средства.