EJ SYSTEM

Програмният комплекс EJ System е софтуерен продукт от ново поколение предназначен да автоматизира и информационно да осигури работата по управлението и контрола на фирмените дейности. Комплексът от програми е подходящ както за малки така и за големи фирми и счетоводни кантори. В него уникално се съчетават ергономичен потребителски интерфейс и богати функционални възможности. Приложените информационни технологии при изграждането на EJ System са с висока степен на иновативност, като някои от тях се прилагат за първи път в световен мащаб. В работата на комплекса е постигната изключително добра информационна интегрираност между съставящите го модули.

Основните отличителни потребителски характеристики на EJ System Standard са:

  • Кратки срокове на внедряване и възможност за информационно обслужване на много голям обем от реални и различни практически. ситуации;
  • Има ергономичен потребителски интерфейс с максимален функционален обхват и интуитивен характер на навигация.
  • Работата с комплекса е документно ориентирана и следва логиката на работа във фирмата. Въвеждането на данните се осъществява в съответствие с документите, които постъпват в процеса на работа.
  • Уникален апарат за генериране, съхранение, обработка и разпространение на електронни документи. Притежава вграден механизъм за съхраняване на електронни копия на всички първични документи, постъпващи и излизащи от фирмата и на формираните справки и отчети.
  • Силна вътрешна (между модулите) и външна (с външни информационни бази) интегрираност на информационните потоци.
  • Богати възможности за импортиране на данни от други програмни системи.
  • Изключително висока степен за защита на данните от неоторизиран достъп и от хардуерни проблеми.
Основен екран на комплекса

Можете да изтеглите демонстрационна версия на продукта от тук