Касови апарати, електронни магазини и СУПТО

На страницата на Националната агенция за приходите може да намерите най-актуалните новини, свързани с електронните касови апарати с фискална памент, електронните магазини и системите за управление на продажбите – https://nap.bg/page?id=744